VÅRT BEHANDLINGSTILBUD

Vi utfører alt av allmenn tannbehandling

  • Fyllingsterapi

  • Kroner og broer  

  • Proteser

  • Rotfylling

  • Kirurgi

  • Trekking

  • Behandling av tannkjøttsykdom

  • Forebyggende tannbehandling.

  • Estetisk tannbehandling

  • Tannbleking

Er det behov for spesialistbehandling, har vi et godt samarbeid med dyktige godkjente spesialister

Undersøkelse

Det første besøket begynner med at du fyller ut et helseskjema og forteller oss  hva du ønsker og eventuelt hva problemet ditt er. Tannlegen undersøker deretter tenner og resten av munnhulen. Vi tar nødvendige røntgenbilder av tenner og kjever.


Etter undersøkelsen informerer vi om våre funn, og legger frem alternative behandlingsforslag og kostnader knyttet til disse.

Vi kommer med en anbefaling om hva vi synes er det beste alternativet for deg, men det er du selv som velger hvilket behandlingsopplegg du vil følge.

Forebyggende behandling

Vi tilbyr regelmessig innkalling tilpasset behovet for den enkelte.

Akuttbehandling

Vi yter akutthjelp på dagen for våre faste pasienter, og for nye pasienter så langt det er mulig.

Tannlegeskrekk

Er du redd for tannbehandling, har vi lang og god erfaring i møte med den engstelige pasienten.

Tannlegevakt

Lørdag , søndag og helligdager  er tannlegevakt organisert av Fylkestannlegen i Nord-Trøndelag.

Tlf.: 800 41 101